مدیریت امور اداری

[مدیر]

نام و نام‌خانوادگی   تحصیلات پست الکترونیک تلفن دورنگار
ابراهیم حافظی کفشگری کارشناسی ارشد روانشناسی   36286448 36286447

 

[کارکنان]

مدیریت
نام و نام‌خانوادگی    سمت تلفن داخلی   تلفن مستقیم   دورنگار
آقای حافظی مدیر امور اداری 4757-4759 36286448 36286447
آقای فرشیدیان زاده معاون امور اداری 4757-4759 36286448 36286447 
آقای شعله مسؤول دفتر 4757-4759 36286448 36286447

 

اداره کارگزینی

نام و نام‌خانوادگی 

سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم   دورنگار
آقای طیبی خرمی رئیس اداره کارگزینی 4755 36460779  36286447
خانم ثابت‌قدم کارشناس امور اداری (امور هیأت علمی) 4781 ---- ----
خانم طیبی

کارشناس امور اداری (امور بازنشستگی-امور کارکنان قراردادی)

4942 ---- ----
آقای دهقانی

کارشناس مسؤول امور اداری (امور کارکنان پیمانی و ایثارگران-مأموریت ، انتقال)

 4967 ----   ----
آقای پرنیان پور

کارشناس مسؤول امور اداری ( استخدام و امور کارکنان شرکتی)

4956 364660742 ----
آقای خالصی

کارگزین (امور مرخصی و تغییر سمت کارکنان)

4912   ----
خانم ساسانی کارشناس امور اداری 4761 ---- ----
خانم رادسر کارشناس اموراداری 4126 ---- ----
آقای زارع کارشناس اموراداری 4944 ---- ----
آقای غلامی مسؤول بایگانی 4954 ------ -----
آقای اسماغیل پور مسؤول بایگانی 4954    
         

 

اداره آموزش کارکنان
نام و نام‌خانوادگی                            سمت                           تلفن داخلی   تلفن مستقیم   دورنگار 
آقای دهقانی    رئیس اداره آموزش کارکنان       4910 36291008 36286447 
خانم صابر کارشناس  آموزش کارکنان 4911 36291008 36286447

 

اداره رفاه و بیمه
نام و نام‌خانوادگی   سمت تلفن داخلی   تلفن مستقیم   دورنگار  
آقای مظلومی رئیس اداره رفاه 4766 36291418  36286447 

خانم صیاد

کارشناس مسؤول تربیت بدنی و فرهنگی 4758  ---- ----
آقای فلاح کارشناس (امور بیمه) 4756 ---- ----
آقای نائینی کارشناس امور رفاهی 4754 ---- ----
آقای صفری کارشناس امور رفاهی 4913 ---- ----
آقای کاویانی مسؤول منازل سازمانی ـ امین 4913 ---- ----
خانم رهایی کارمند کانون بازنشستگان ---- 32263432 ----

 

اداره دبیرخانه
نام و نام‌خانوادگی    سمت تلفن داخلی    تلفن مستقیم  دورنگار     
آقای جعفری رئیس اداره دبیرخانه 4923 36274293 36286447
آقای محمدی متصدی امور دفتری 4922 ---- ----
آقای دهقان متصدی امور دفتری

4919

---- ----
آقای پورتولری متصدی امور دفتری و توزیع نامه

4782

---- ----
خانم حسینی ماشین نویس 4920 ---- ----
خانم کشاورزی ماشین نویس 4920    
   چاپ و تکثیر 4719 ---- ----

 

[آدرس]

شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه همکف ـ مدیریت امور اداری

تلفن: 36286448

دورنگار: 36286447

 

 • تعیین خط‌مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های اداری در سطح دانشگاه
 • اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دانشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری و استخدامی
 • تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی‌ربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه‌کاری و انتصابات، مأموریت‌ها و انتقال کارکنان (هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی)
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و جمع‌آوری مستندات به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
 • مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی‌ربط با همکاری مدیریت بودجه و تشکیلات دانشگاه
 • برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی غیر هیأت‌علمی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
 • تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به امور اداری تفویض شده به حوزه معاونت دانشجویی
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب امور استخدامی دانشگاه
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم
 • همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی دانشگاه با مدیریت بودجه، تشکیلات دانشگاه
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
 • انجام امور دبیرخانه مرکزی
 • انجام امور آموزش کارکنان
 • همکاری در انجام امور ارزشیابی عملکرد کارکنان با مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه
 • نظارت بر واحدهای عملکرد تحت سرپرستی حوزه مدیریت
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

 اداره کارگزینی
 اداره رفاه و بیمه
 اداره آموزش کارکنان
 اداره دبیرخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره کارگزینی

 

 

  

 

 

 

 اداره رفاه و بیمه

 

 

 

 

 

 

 اداره آموزش کارکنان 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره دبیرخانه