نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هم اندیشی اداری ومالی دانشگاه شیراز

جلسه هم اندیشی اداری ومالی دانشگاه شیراز


جلسه هم اندیشی اداری ومالی دانشگاه با حضور رؤسای دانشکده ها، معاونین اداری و مالی واحدها، رؤسای حسابداری و همچنین رؤسای امور اداری واحدها در روز چهارشنبه مورخ 24/11/97 در ساعت 14 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید.
در ابتدای سخن آقای دکتر محمدحسین ستایش معاون محترم اداری و مالی و سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه ضمن خیرمقدم به حاضرین، گزارشی از آخرین وضعیت و شرایط مالی دانشگاه اعم از درصد تخصیص در ردیف های مختلف و همچنین مبالغ دریافتی از خزانه کشور ارائه و سپس به بیان کلیاتی در خصوص شاخص های بودجه ریزی دانشکده ها و واحدها در سال مالی 1398 پرداخت.
وی به سؤال مسئولین حاضر در جلسه در زمینه مسائل مرتبط با امور مالی، اداری و عمرانی پاسخ داد.
پس از آن آقای دکتر شهنازی مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه نیز به تفسیر شاخص های عملکردی بودجه 98 پرداخت.
در پایان جلسه دکتر نادگرانرئیس دانشگاه ضمن تقدیر از تشکیل جلسات هماهنگی مرتبط با فعالیت های دو حوزه معاونت اداری و مالی و برنامه ریزی و توسعه، به بیان دیدگاه های خود در خصوص شاخص های تخصیص بودجه به واحدهای مختلف پرداخت.
در جمع بندی مقرر گردید واحدهای آموزشی و پشتیبانی دانشگاه نقطه نظرات خود را در این خصوص به صورت کتبی اعلام و جلسات بودجه ریزی سال 98 واحدها به تفکیک هر واحد و با حضور مسئولین آن واحد در یک برنامه ریزی زمانی مشخص انجام پذیرد.