نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امور مالی-افراد- قدیمی

مدیریت امور مالی-افراد- قدیمی


[collapse collapsed title=مدیر]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات پست الکترونیک تلفن دورنگار
اعظم اختیاری کارشناسی ارشد azamekhtiary@yahoo.com   ۳۶۲۸۶۴۳۸     ۳۶۲۸۶۴۳۹

[/collapse]

[collapse collapsed title=کارکنان]

نام و نام خانوادگی                      سمت تلفن تلفن مستقیم
اعضم اختیاری              مدیر امور مالی     ۳۶۱۳۴۹۰۸

  ۳۶۲۸۶۴۳۸

  ۳۶۲۸۶۴۳۹

زهرا زارع نژاد              مسؤل دفتر امورمالی ۳۶۱۳۴۹۰۸

۳۶۲۸۶۴۳۸

  ۳۶۲۸۶۴۳۹

الهام شفیعی              رئیس اداره دفترداری     ۳۶۱۳۴۷۱۵  
کوکب تقی زاده               حسابدار دفترداری     ۳۶۱۳۴۹۹۵  
هادی غلامی               حسابدار دفترداری     ۳۶۱۳۴۷۷۵  
فاطمه السادات ساختمان کبیر               حسابدار دفترداری     ۳۶۱۳۴۷۷۶  
روح اله امیدی          رئیس اداره دریافت و پرداخت     ۳۶۱۳۴۷۷۷  
عفت زارع زاده            حسابدار دریافت و پرداخت     ۳۶۱۳۴۷۷۸  
هاشم جلودار            کارشناس مسئول حقوق     ۳۶۱۳۴۹۰۶  
هادی زارع            حسابدار دریافت و پرداخت   ۳۶۱۳۴۹۰۲  
فرزاد شیرازی              رئیس اداره اعتبارات     ۳۶۱۳۴۷۷۵  
الهام شفیعی               حسابدار اعتبارات     ۳۶۱۳۴۹۰۴  
رؤیا مختاریان               مسئول سیستم اداری مالی    ۳۶۱۳۴۷۶۳  
امیر امینی            امین اموال     ۳۶۱۳۴۳۷۸  
رسول جعفرپور   رئیس اداره تملک دارایی های سرمایه ای     ۳۶۱۳۴۹۳۴   ۳۶۲۹۱۰۰۳
معزالدین مصباحی  کارشناس اداره تملک دارایی های سرمایه ای     ۳۶۱۳۴۷۷۴  
                    
مریم صولتی              حسابدار بازنشستگی     ۳۶۱۳۴۹۲۷  
محمدحسین ذبیحی             رئیس اداره حسابرسی     ۳۶۱۳۴۷۳۰  
حسین سلمانی            بایگان     ۳۶۱۳۴۹۱۵  
مهدی صادق علی           خدماتی    ۳۶۱۳۴۹۱۴  

[/collapse]

[collapse collapsed title=آدرس]

شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه اول ـ مدیریت امور مالی

تلفن: ۳۶۲۸۶۴۳۸

دورنگار: ۳۶۲۸۶۴۳۹

داخلی: ۴۰۷۹