نمایشگر دسته ای مطالب

کانون بازنشستگان

کانون بازنشستگان


کارکنان

 

کانون بازنشتگان

 

نام و نام‌خانوادگی  

سمت

تلفن داخلی  

تلفن مستقیم

 

آقای طرازکار

رئیس اداره بازنشستگان

4766

36291418 

 

         
خانم رهایی مسؤول دفتر 4766
  36291418  
 

 


 

 

 

 شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه همکف ـ