مدیر ستاد رفاهی اعضای هیات علمی

 

      

   دکتر پرویز رستم‌زاده
 

     رشته تحصیلی

                          دکتری اقتصاد                    

 

 

   

     پیشینه اجرائی  

   
1392                       عضو هیات علمی گروه اقتصاد گروه اقتصاد    
         
1393   عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد گروه آموزشی اقتصاد    
         
1397   معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد    
         
1399   رییس ستاد رفاهی اعضای هیات علمی ستاد رفاهی اعضای هیات علمی    
         
1401                     معاون اداری مالی و برنامه ریزی و توسعه    
         
         

 

اطلاعات تماس

   
         
پست الکترونیک:      parvizrostamzadeh@shirazu.ac.ir    
         
 شماره مستقیم :       36460530    
         
شماره نمابر:           36286434    
         
  آدرس:                  شیراز ـ بولوار جمهوری اسلامی ، ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز، بال جدید،طبقه اول     

 

نام و نام خانوادگی                           سمت                   تلفن داخلی                     تلفن مستقیم

 

 

فاطمه شاهسونی                        کارشناس              4727                                   36274298 

 

    شیراز ـ بولوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ بال جدید، طبقه سوم

  تلفن: 36274298                                                  نمابر:  --------

  

 

ستاد امور رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس تبصره 44 و 45 برنامه اول توسعه و تبصره 40 برنامه دوم توسعه و نیز بند هـ سند برنامه سوم توسعه (بخش آموزش عالی) با هدف ایجاد زمینه‌های متناسب برای حمایت مادی و پشتیبانی مالی از اعضای هیأت علمی در امور رفاهی و معیشتی تشکیل شده است.

  • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت برای رسیدگی به امور معیشتی و رفاهی اعضای هیأت علمی و ارائه پیشنهادی اصولی مبتنی بر کارشناسی برای طرح در هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی
  • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در جهت تأمین امکانات اولیه معیشتی و رفاهی برای اعضای هیأت علمی با اولویت مسکن، زمین، خودرو و ....
  • برنامه‌ریزی‌ در جهت تأمین منابع مالی و تصمیم‌گیری درخصوص سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سود دهِ متناسب با شأن اعضای هیأت علمی
  • برنامه‌ریزی در جهت نظم و سامان دادن به تعاونی‌های موجود اعضای هیأت علمی و سیاست‌گذاری درباره تشکیل تعاونی‌های جدید
  • برنامه‌ریزی در جهت ایجاد تسهیلات لازم نظیر فوق‌برنامه‌های فرهنگی، ورزشی،‌ سفرهای زیارتی، علمی ـ سیاحتی و ....
  • برنامه ریزی جهت ارتباط با ستاد رفاهی سایر دانشگاهها